Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše vize:

Demokratický, silný stát respektující svobodu svědomí, zaručující rovný a solidární přístup ke vzdělávání, zdravotnictví, bezpečnosti a k právu.

Naše priority:

1) Zachování sociálního státu včetně bezplatného zdravotnictví a školství

2) Uchování právního státu včetně parlamentní demokracie a svobody svědomí

3) Podpora života rodiny  včetně ekonomického, ekologického, sociálního i kulturního zázemí.

Základní program:

1) Poplatek vděčnosti za nemocnici formou platby za "služby" v inkasu, 50 Kč měsíčně, obdobně jak se například platí za svoz odpadu. Převod zlomku těchto peněz (25 procent? třicent procent?) na odborná centra typu IKEM nebo onkologická centra se specializací boje proti rakovině.  Tento poplatek by byl součástí "nákladů na bydlení" započítáván do dávek existenčního a sociálního minima. Dvě formy: Poplatek buď nemocnici, v jejiž spádové oblasti žiji, anebo nemocnici, kterou si občan na základě svobodného rozhodnutí zvolí. Obdobně zavést registrační poplatek 10 korun měsíčně za registraci u praktického lékaře, taktéž jako náklad na bydlení.
 
2) Daň z titulu na podporu VŠ (1 procento příjmu? Dva procenta?).  Kdyby se zavedlo školné na VŠ, bylo by to diskriminační pro studenty, kteří již studují nebo teprve začínají studovat. Tuto dań by naopak, jistě nadšeně, platili i ti hasití podporovatelé školného na VŠ, kteří vlastní studia již dávno dokončili. A daň z příjmu není tak zatěžující a svazující břímě jako například splátka studijní hypotéky. Výnos z této dani by šel fakultě Vysoké školy, která vydala titul, stejně jako proporčně jiným Vysokým a Vyšším školám, které se podíleli na studiu otitulovaného oboru. Pokud daná fakulta neexistuje, peníze připadnou Vysoké škole, potažmo státu.
 
3) Reforma senátu - Čestný sbor nevolených zákonodárců, jehož členy jsou bývalý poslanci (zvolení po roce 1989), senátoři, ministři, ústavní soudci, držitelé státních vyznamenání, vyslanci odborných profesních organizací, odborů, zaměstnavatelů, krajů a obcí, mezinárodně uznávaných odborníků jmenovaných prezidentem republiky pod kontrasignací premiéra a předsedy sněmovny podmíněnou jejím souhlasem. "Noví" senátoři by měli právo, nikoliv povinnost zůčastňovat  se jednání senátu, mohli by se zúčastnit projednávání zákonů, které daného senátora zajímají. Počet projednávání zákonu, který by se mohli tito senátoři účastnit, by byl limitován (dva? tři ročně?)  Tato služba by nebyla placená, hrazeny by byli pouze náklady na odborné přezkoumání zákona, náhrada mzdy a prokázané náklady na cestování a ubytování v Praze pro mimopražské.
 
4) Adobce dítěte partnera v registrovaném partnerství. Podmínka je vzdání se rodičovských práv druhého "biologického" rodiče. Na druhé straně však mít právo  pojmenovávat věcí pravými jmény: Manželství manželstvím, registrované partnerství registrovaným partnerstvím. Mít právo sovobdy slova a náboženství nazývat hřích hříchem, právo svobody církve a náboženské společnosti odmítnout případnou "povinnost" "oddávat" homosexuální páry do "manželství". Nelze tlačit církve, aby na jejich posvěcené půdě museli pod nejrůznějšími hrozbami být "oddávaní" i páry stejného pohlaví. Respekt nejenom nejenom ke sexuálním menšinám, ale také k náboženským pocitům.
 
5) Obnovení projektu gen 21.  Neomezovat tento projekt pouze na Irák, ale na všechny země, kde vládne náboženský útlak. Právo na azyl má mít každý člověk prchající před válkou nebo před politickým či náboženským útlakem mající v původní vlasti realný strach o život.  Azyl může být i krátkodobý po dobu trvání nebezpečí 
 
6) Ústavní zákon na Ochranu výsledků voleb do poslanecké sněmovny: Možnost politických stran zažalovat u Ústavního soudu svého poslance, pokud by opakovaně nebo v klíčovém hlasování hlasoval v rozporu s volebním programem, za který byl zvolen. Ústavní soud by měl mít pravomoc odvolat takového poslance - inspiraci u KSČM.
 
- Voliči dále mají právo obrátit se na ústavní soud s návrhem na zrušení zákona, pokud byl tento schválen v rozporu s volebním programem strany, za kterou kandidovali poslanci, kteří pro daný zákon hlasovali nebo jej pomohli prosadit svou nepřítomností. Návrh se podává formou petice, kterou musí podepsat minimálně 10 procent z volebního zisku strany, která je takto napadnuta. Ustavní soud pak může zákon zrušit, je-li provinění makrantní, nebo přikázat, aby o daném zákonu se rozhodovalo do 60 dnů v referendu, anebo může návrh odmítnout jako nedůvodný.
 
 
7) Právo dítěte na bezpečné a spokojené dětství před rodičovskými právy dospělých. Například učit dítěte "lásky" k jednomu z rodičů tím, že ho vyjmu z bezpečného a  milujícího prostředí je nepřijatelná a neslýchaná praxe českého právního systému. Dítě je ten bezmocný, ne rodič. Dítě je ten, kdo by měl mít přednost.  
 
8) Zavést částečné určení daní: Zvýšit daň z přijmu každé fyzické i právní osobě o dva procenta s tím, že každý si budeme moci určit, kam tyto finance  přes státní rozpočet půjdou, do které rozpočtové kapitoly nebo neziskové organizace. Pokud budou církve ERC trvat na vyplacení financí z náhrad podle zákona o církevních restitucích, budou z této možnosti vyjmuté - s vyjímkou církví a náboženských společností, které finanční náhrady nepobírají.

 

9) Nepustit GMO semena do ČR: Hlavním problémem GMO potraviny je to, že semena jsou chráněna patentem. Jedná se v podstatě o autorské dílo, které je zakázáno kopírovat. To dává veškerou produkci potravin do rukou nadnárodních globálních firem. ČR nebude uznávat žádný patent, který je založen na genetické modifikaci živého organismu.


Zdroj: http://polt-soc.svetu.cz/4-muj-politicky-program.html

 

Čelíme pokusu o ústavní převrat

28. 10. 2017

 

Povolební výzva VSM

23. 10. 2017

Přátelé. Značky ČSSD a KSČM vyčichly. Značku ČSSD táhne dolů národovecko - pragmatické "lithiové" křídlo, KSČM křídlo neo-stalinistické. Nemá smysl "obrodovat" tyto dvě značky, je třeba obrodit levici jako takovou. Nadešel čas reálně uvažovat nad vznikem nové, levicové strany. Ale čistě nová politická strana zapadne. Ono by to chtělo, aby už současní důvěryhodní upozaďovaní levicoví leadři bouchli do stolu a šli do toho. Aby nová levicová strana byla silná, musí stát na známých, důvěryhodných, levicových osobnostech. Není třeba hledat nové tváře, důvěryhodné tváře v levicových stranách už jsou a jsou vidět, jenom pro zpětné proudy v jednotlivých stranách se nemohou prosadit. Bude-li nová strana vedená důvěryhodnými, již známými osobnostmi, pak věřím tomu, že přijdou i peníze. Je třeba tyto osobnosti vyzvat k činu. Zasypat je mejly jako v době Lánského puče. Situace není o nic méně vážná než před čtyřmi lety, naopak.
 
Myslím si, že tyto osobnosti není třeba veřejne vyjmenovávat. Každý z nás o některé takové ví. Pojdme jim dat podporu a odvahu jít i do nebezpečné, riskantní akce. Do risku nejdou pragmaticy, do risku chodí idealisté. Když budou mít podporu, budou mít i odvahu...
 

Naléhavá výzva VSM panu prezidentovi

22. 10. 2017

 VSM naléhavě vyzívá pana prezidenta, aby nejmenoval pana Andreje Babiše premiérem České republiky, dokud neočistí své jméno před nezávislým soudem. VSM považuje za morálně vyloučené, aby např. v EU za nás jednal politik, který je v podezření ze zpronevěry peněz z EU. Pan Andrej Babiš již v minulosti prokázal slabost v odolování pokušení moci, VSM má tedy obavy, že by ze svého premiérského úřady ovlivňoval vyšetřování svých kauz (například odvoláním pana Nejvyššího Státního Zástupce Pavla Zemana a pana policejního prezidenta Tomáše Tuhého), čímž by ohrozil základy právního státu. Tém, že pan Andrej babiš pokračuje v politické kariéře, tím on sám své kauzy politizuje. VQM.

 

VSM k volbám

22. 10. 2017

 

Povinné očkování

12. 8. 2017

Zásadnĕ nesouhlasíme se zámĕrem ministerstva zdravotnictví zastřešovat termín povinného použití povinného očkování na 18 mĕsíců u MMR vakcíny a tuším na 12 mĕsíců u hexavakcíny. Jako otce malé šestimĕsíční holčičky se mĕ tato otázka osobnĕ týká. Odmítám hrát se svým dítĕtem ruskou ruletu, dát ji jako testovací laboratorní myš na oltář mezinárodních korporací. 18 mĕsíců, natož 12 mĕsíců, je strašnĕ málo. Zkušenosti například z Japonska ukazují nejlepší jako optimální vĕk se zahájením očkováním až kolem dvou let stáří dítĕte. Tehdy dosáhli nejnižší kojenecké úmrtnosti. 

 

Janohusská výzva českým církvím

6. 7. 2017

 

Otevřený dopis panu senátoru Michálkovi

5. 7. 2017

 

Hledám levicového voliče...

25. 6. 2017

 

Jídlo s.r.o - Potraviny a.s.

17. 6. 2017

Dokument o GMO potravinách a globálních hráčích ovládající produkci potravin.

 

Uprchlíci a národní zájmy...

14. 6. 2017