Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tiskové zprávy

22.10.: VSM naléhavě vyzívá pana prezidenta, aby nejmenoval pana Andreje Babiše premiérem České republiky, dokud neočistí své jméno před nezávislým soudem. VSM považuje za morálně vyloučené, aby např. v EU za nás jednal politik, který je v podezření ze zpronevěry peněz z EU. Pan Andrej Babiš již v minulosti prokázal slabost v odolování pokušení moci, VSM má tedy obavy, že by ze svého premiérského úřadu ovlivňoval vyšetřování svých kauz (například odvoláním pana Nejvyššího Státního Zástupce Pavla Zemana a pana policejního prezidenta Tomáše Tuhého), čímž by ohrozil základy právního státu. Tím, že pan Andrej babiš pokračuje v politické kariéře, tím on sám své kauzy politizuje. Prosíme o sdílení. VQM.

22.10.: VSM považuje výsledky voleb za velice nešťastné. Značky KSČM a ČSSD se ukázaly jako vyprázdněné. Značku KSČM táhne ke dnu neostalinistické křídlo (Filip, Semelová, Skála), ČSSD křídlo národovecko - pragmatické (Chovanec). VSM vyzívá levicové leadry k vytvoření nové Levicové platformy, která by se přelila do nové politcké strany radikální levice typu Jeremy Corbyna z Britanie či Janise Varufakise z Řecka. Dnes nebojujeme o budoucnost, dnes jde o současnost. Je třeba postavit Novou Levici na nových, důvěryhodných vůdcích. VSM naléhavě vyzívá ke sdílení této výzvy. VQM

12.8. ve 12:00 Zásadně nesouhlasíme se záměrem ministerstva zdravotnictví určit věkový limit pro očkování vakcínou MMR a hexavakcínou. Podrobnosti ve článku: Povinné očkování. VQM.

18.7. v 6:27: VSM vítá rozhodnutí KDU nehazardovat s deseti procenty hlasů a nejít do voleb v koalici. Jedná se o odvážné a státnické rozhodnutí, které ztíží panu Babišovi šance získat po volbách jednobarevnou parlamentní většinu. VQM

 

7.7. v 15:00 hodin: VSM se jako "levičácká strana"  se distancuje od násilných protestů v Hamburgu během zasedání skupiny G20. VSM vyznává princip, ze revoluce se konají u volebních uren a ne v ulicích. Jako formu protestu pak uznáváme pouze nenásilné akce mající za cíl sjednocovat a ne rozdělovat - VQM

 

6.7. v 7:54: VSM doporučuje ke shlédnutí chat s europoslankyní Kateřinou Konečnou, zvlášť část o Evropské unie a o smlouvách CEFT a TTIP. Zároveň nezastírá, že se s paní europoslankyní neshodne v otázce kvót - přičemž souhlasí s tím, že zde zaspala česká diplomacie... - VQM

 

6.7. v 0:01: VSM považuje za morálně nelegitimní veškerý majetek pocházející z feudálního systému před rokem 1848. A proto, ve výroční den smrti mistra Jana Husa, vyzívá české církve sdružené v Ekumenické radě církví, s čestnou vyjímkou Bratrské jednoty babtistů, k navracení (alespoň) církevních náhrad, které pobírají na základě zákona o Majetkovém vyrovnání č. 428/2012 Sb.. Znárodnění církevního majetku v roce 1948 nebylo pouhou krádeží, ale mělo taktéž zmírnit křivdy za vykořisťování nevolníků a robotníku z doby feudalismu, které české církve, zejména Církev římskokatolická, z jejichž majektových nároků církevní náhrady plynou, zneužívali nebo jejich zneužívání ideologicky odůvodňovali.  Nevolníci a robotníci nebyli za svou otrockou práci a za omezování svých lidských práv nikdy odškodněni. Zabavený majetek nespadl z nebe v roce 1948, ale má ve své převážné části přímou kontinuitu z doby feudalismu, kdy lenní páni obdarovávali Církev za její ideologickou práci na obhajobě učení o trojím lidu, a proto byměl sloužit celému českému národu jako odškodnění za feudální tisíciletí.. Nechtějí-li křesťanské církve opětovně vydělávat z  vykořisťování otrocké práce nevolníků a robotníků, na prodávání odpustků, svátostí a církevních úřadů, nechť se vzdají takto přijímaných peněz. Církev může být hříšná, může být chybující, nesmí však trpět syndromem sebespravedlnosti a slepotou k vlastním vinám a chybám, neboť pak nemůže přinášet zvěst Ježíše Krista - VQM. 

 

5.7. v 10:13: Paní poslankyně Marta Semelová (KSČM) prohlásila, že kapitalismus není demokratický. Částečně má určitě pravdu. V takovém Řecku spíše než voliči vládnou mezinárodní věřitelé, tlak globálních nadnárodních korporací je značný. Ale jaká je alternativa? Jít cestou Severní Koreje nebo Tálibánu? Globálním tlakům se nemůžeme ubránit tím, že se zaizolujeme na národní bázi, jestliže nejsme ochotni vrátit se životní úrovní někam do středověku. Globálním tlakům nadnárodních firem můžeme čelit pouze v duchu hesla "Proletáři všech zemí, spojte se," pouze silnou levicí v rámci sjednocené Evropské unie.  - VQM

 

5.7. v 8:43:   Než snít o státě, jaký by mohl být v budoucnu, kdybychom všichni byli dobří, je lepší bojovat o to, jaký stát mít dnes. - VQM

 

5.7. v 6:52: VSM nesouhlasí s představou budoucnosti pana Josefa Skály z KSČM, jak jej prezentoval v Interview ČT24. Vychází z toho, že po nějakém velkém problému, se kterým si kapitalismus neporadí, se nastolí socialismus, ve kterém se všichni začnou chovat čestně a poctivě. Pro tento předpoklad krachl už předchozí komunistický projekt. Podstata člověka se nezmění s politickým systémem. Lusknutím prstů se ze všech lidí nestanou beránci. Představa pana Skály je naivní a nerealistická. Než snít o státě, jaký by mohl být v budoucnu, kdybychom všichni byli dobří, je lepší bojovat o to, jaký stát mít dnes. - VQM

 

5.7.  v 6:49: VSM si hluboce váží odkazu Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa jako mužů, kteří ve víře vyšli ze svého bezpečí, aby lidem přinesli pravdu, vzdělání a spravedlnost a tím pohnuli kolem dějin. Ukázali nám, že velké bitvy lze vybojovat a zvítězit v nich také beze zbraní - VQM.

 

2.7. v 22:30: VSM zásadně nesouhlasí s úvahami nad obnovením monarchie, byť v konstituční formě. Když se nesprávný člověk stane prezidentem, je naděje, že v příštích volbách zvítězí někdo jiný, stane-li se nesprávný člověk králem, vyřeší situaci pouze smrt nebo násilná revoluce. Dále VSM zásadně nesouhlasí s principem urozenosti, který má svůj původ v bludném středověkém učení O trojím lidu, je v rozporu s principem rovnosti všech lidí a také je v rozporu se samotnou křesťanskou etikou zjevenou v Bibli - VQM

 

30.6. v 18:03: VSM nesouhlasí s jakýmkoliv snižovaním daní (s vyjímkou nižší sazby DPH) nebo daňové zátěže v situací opakujícího se deficitního rozpočtu. Nejdříve tu mějme opakovaný pravdivě přebytkový rozpočet a až pak si pojďme popovídat o tom, kde a jaké daně snížit. - VQM

 

29.6. v 22:07: VSM nesouhlasí se slovy prezidentského kandidáta, pana Jiřího Drahoše, že o závažných otázkách by neměli lidé rozhodovat v referendu. Jsou-li voliči dost vyzrálí na to, aby případně zvolili pana Drahoše prezidentem republiky, pak jsou dost zralí i na to, aby rozhodli závažnou otázku v referendu. Otázka, stojící za úvahu, zní, jestli referendum s generační důležitostí typu odchodu z EU má rozhodovat většina prostá, nebo tří pětinová většina ústavní. VSM se kloní k druhé volbě, aby se předešlo vítězství nějaké "náhodné" většiny - VQM  

 

29.6. v 6:48: VSM vyjadřuje podporu panu senátorovi Láskovi v jeho argumentaci proti novele cizineckého zákona. Je třeba udržet dohled státního zastupitelství nad uprchlickými tábory a zamezit neadekvátního vyhoštění cizinců odsouzených za méně zàvažné činy, s vyjímkou zločinů a přestupků vyplívající z netolerance ke kulturním a společenským hodnotám ČR za předpokladu předchozího důkladného seznámení se s nimi v rámci azylového řízení a podpisu vyjádřené tolerance k nim... - VQM

 

29.6. v 6:30: VSM nesouhlasí s ústavním zákonem o držení zbraní. Tento zákon reàlně nic nového nepřináší, jenom vyplazuje jazyk na Evropskou únii a její demokratické legislativní procesy. V demokracii se prostě stává, že jste občas přehlasován, je třeba respektovat i ty pràvní normy, se kterými nesouhlasíte a v rámci demokratické diskuze se pokusit se je změnit. Dále VSM vyjadřuje pochyby, že by řadový, obyčejný ozbrojený občan byl schopen čelit teroristickému útoku, tedy v situacích, kdy občas selhávají i cvičení policisté raději vyčkávající na příchod posil. Život není hollywoodský film a ne každý držitel zbrojního průkazu je Bruce Willis. Kdo ví, jestli by například pan Konvička přežil své divadelní představení, kdyby se nějaký divák rozhodl bránit svou vlast. Stát se nesmí alibisticky zbavovat své odpovědnosti v otázce bezpečnosti. Spíše, než vydávat alibistické ústavní zákony, je třeba vytvořit jednotky sos a navyšovat investice jak do nich (v rámci 2% DPH na obranu), tak do řádových pouličních policistů, jejich výcviku, výzbroje a výstroje - VQM.

 

27.6. v 17:31: VSM vyzívá pana prezidenta, ať upřednostňuje zájem státu před zájmy osobními. Zájem státu vyžaduje, aby jako prezident hostitelské země se věnoval svému hostu, rakouskému prezidentovi, například i tím, že upřednostní svoji účast na společném ekonomickém fóru před zájmem vyřídit si "běžnou" administrativu svého úřadu, případně před svou polo-soukromou předvolební kampaní za naše peníze. VQM.

 

- 25.6. v 8:06: VSM zásadně nesouhlasí se zmrazením sociálních dávek v nezaměstnanosti, existenčního a životního minima. Nelze šetřit na těch nejslabších a nejpotřebnějších! - VQM

 

- 25.6. v 01:37: VSM odmítá slova pana prezidenta srovnávající EU s Brežněvovým SSSR. EU, na rozdíl od SSSR, je sice těžkopádná, ale stále demokratická instituce. V demokracii se holt někdy stane, že jste přehlasován. EU také, v současné době, neokupuje žádný stát světa. VQM

 

- 25.6. v 01:33: VSM, na rozdíl pana prezidenta, nepodporuje referendum o vystoupení z EU. Tohle referendum nechť podporují ti, kdo vážně chtějí z EU vystoupit - VQM

 

- 25.6. v 01:20: VSM nesouhlasí s úmyslem KSČM vystoupit z NATO. Je možné mít k činnosti i historii NATO silné výhrady, přesto si myslíme, že je lepší ovlivňovat tuto organizaci zevnitř, než ji opustit a ztratit i ten malý vliv na její fungování, co máme nyní. Navíc, Rusko ani Čína nejsou dostatečně spolehlivým a důvěryhodným partnerem na to, abychom jim svěřili záruky naší bezpečnosti. Odchod z NATO by nás vzdálil našim západním spijeneckým zemím, se kterými sdílíme demokratické a kulturní hodnoty a narušil by vztahy uvnitř EU - VQM

 

- 23.6. v 15:43: VSM vyzívá pana prezidenta, aby zachovával ústavu. Neni ústavní role prezidenta nadávat panu premiérovi do sviní. Kritika lze být věcná, bez osobních invektiv. - VQM

 

- 23.6. v 15:34: VSM odmítá návrh pana Tomia Okamury, aby stát přestal financovat politické strany. Je v zájmu státu, aby politické strany měly kvalitní odborné zázemí a aby nebyly plně závislé na soukromých financích - VQM

 

- 21.6. v 16:15: VSM podporuje pana prezidenta v úmyslu nevyznamenat pana kardinála Miloslava Vlka státním vyznamenáním. Udělit, ale také neudělit státní vyznamenání je výsostným právem prezidenta republiky. Pan kardinál zavedl české církve do slepé uličky církevních restitucí a promarnil tím velkou morální autoritu, kterou církvi zanechal kardinál Tomášek. - VQM

 

- 18.6. v 9:32: VSM zásadně nesouhlasí se stanoviskem ČSSD: "Odmítli jsme a odmítáme takové modely, jejichž ústředním a trvalým principem jsou povinné přerozdělovací kvóty." - Tento postoj nás odvádí z jádra EU na její periférii. Povinné kvóty byly přijaty demokratickým procesem v rámci EU. Jestliže ČSSD  vyzívá k "Dbejme o pravidla a jejich vymáhání", pak by měla přijmout i kvóty, anebo alespoň pokutu za jejich neplnění. Buďme jsme součástí EU, nebo nejsme. Nemůžeme být součástí EU jenom tehdy, kdy se to hodí nám, jenom v dobrém, ale né v tom zlém. Takhle prostě ani obyčejné lidské manželství nefunguje. To je obdobné, jako by uprchlíci zahltili jihomoravský kraj a například město Aš by si řeklo, že se ho to netýká, ať si Jižní Morava poradí sama. Tam, kde systém kolabuje, kde kapacity uprchlických táborů nestačí a kde vznikají sociální problémy, tam je třeba ty uprchlíky prostě vzít a podle určitého klíče je převést někam jinam. Je to otázkou solidarity i mezi státy EU. #jsmevtomspolu - VQM.

 

- 18.6. v 8:49: VSM kvituje: veřejný závazek ČSSD uveřejněný v jejich volebním programu:

1) "Snižování daní nesmí vést k navyšování zadlužení či ke snížení kvality veřejných služeb. Nedopustíme vyšší zadlužování státu, spoluúčast ve zdravotnictví či snižování důchodů.",

2) v oblasti podpory rodiny 

3) "Udržíme bezplatné vysoké školství, otevřené všem nadaným lidem bez ohledu na jejich sociální situaci." - VQM

 

- 17.6. v 12:38: VSM nesouhlasí se zaručeným nepodmíněným příjmem, který navrhuje Strana Zelených. Realizace návrhu by vedla ke ztrátě ceny peněz a k inflaci. - VQM

 

- 17.6. v 8:56: Pan Milan Štěch vysvětlil svůj výrok o OSVČ následující citací: "Někteří živnostníci žádají o vydání živnostenského oprávnění jen proto, že jim zaměstnavatel dá ultimátum a oni si chtějí udržet práci. "  VSM konstatuje, že pan předseda senátu upozornil na problém, kterým se musí politici zajímat, avšak řešení, které navrhl, nepovažuje VSM dobré - VQM 

 

- 16.6. v 16:21: VSM podporuje právo Kurdů na sebeurčení a samostatný stát stejně jako jiných národů: Palestinců, Skotů, Severních Irů a dalších - VQM

 

- 16.6. v 8:50: VSM zásadně nesouhlasí se slovy pana předsedy Milana Štěcha, která vyslovil na setkání odborářů KOVO včera, 15.5. Stát zde není od toho, aby šikanoval jakkoukoliv skupinu obyvatelstva (zde OSVČ) ve snaze přetransformovat ji v něco jiného (zde v řadové zaměsnance). Takovýto přístup je u politika zvlášť v ústavní funkci nepřípustný - VQM

 

- 14.6. v 21:23: VSM vítá rozhodnutí pana Bohuslava Sobotky odstoupit z pozice předsedy ČSSD a volebního lídra a vyjadřuje vděčnost za jeho dosavadní práci pro Českou republiku, ve které, jak věříme, bude pokračovat. Taktéž vítáme rozhodnutí, že volebním lídrem ČSSD a tím pádem i celé levice bude pan Lubomír Zaorálek, věříme, že bude mužem na své místě. Na druhé straně ani úspěšná vláda a strana se nesmí dovolit všechno. Proto VSM ještě vyzívá k rezignaci, resp k veřejnému slibu nepokračování v ministerské a v předsednické funkci i po volbách, pana Milana Chovance, který nese politickou zodpovědnost za zastavení projektu Gen 21, za otazníky vzbuzující policejní reformu a za povzbuzování k militarizaci společnosti - VQM. 

 

- 14.6. v 17:32: VSM vyjadřuje hlubkou soustrast Spojenému království za zemřelé při dnešním požáru obytného domu v Londýně - VQM.

 

-14.6. v 17:09: VSM rozumí Evropské komisi, že chce zahájit správní řízení s ČR v otázce přijímání uprchíků v rámci povinných kvót. V kontextu Schengenského prostoru je jedno, jestli uprchlíci jsou tam či onde, v Německu, v Nizozemsku anebo v České republice. Riziko je stejné, jedeme v tom všichni spolu - VQM. 

 

- 14.6. v 16:09: VSM vyjadřuje lítost, že vlàda vzdala pokusy o projednání a schválení zákonů o sociálním bydleni a o zálohovaném výživném, což byly konkrétní kroky, které mohly pomoci např. i mladým rodinám s dětmi - VQM.

 

- 14.6. v 7:15 CET: V těchto dnech vzniká (prozatím virtuální) levicová platforma Vlastenecká strana míru - Levicová strana svědomí a solidarity (dále zkratka VSM), mající za cíl dodat nový impuls skomírající levici České politické scény. Všechny body programu jsou zde předkládány jako nàvrhy k celo-levicové diskuzi. Dále VSM vyzívá všechny autentické levicové osobnosti k spolupráci na této platformě. Za VSM: Václav Quokam Müller, Havířov.

 

Příspěvky

Čelíme pokusu o ústavní převrat

28. 10. 2017

 

Povolební výzva VSM

23. 10. 2017

Přátelé. Značky ČSSD a KSČM vyčichly. Značku ČSSD táhne dolů národovecko - pragmatické "lithiové" křídlo, KSČM křídlo neo-stalinistické. Nemá smysl "obrodovat" tyto dvě značky, je třeba obrodit levici jako takovou. Nadešel čas reálně uvažovat nad vznikem nové, levicové strany. Ale čistě nová politická strana zapadne. Ono by to chtělo, aby už současní důvěryhodní upozaďovaní levicoví leadři bouchli do stolu a šli do toho. Aby nová levicová strana byla silná, musí stát na známých, důvěryhodných, levicových osobnostech. Není třeba hledat nové tváře, důvěryhodné tváře v levicových stranách už jsou a jsou vidět, jenom pro zpětné proudy v jednotlivých stranách se nemohou prosadit. Bude-li nová strana vedená důvěryhodnými, již známými osobnostmi, pak věřím tomu, že přijdou i peníze. Je třeba tyto osobnosti vyzvat k činu. Zasypat je mejly jako v době Lánského puče. Situace není o nic méně vážná než před čtyřmi lety, naopak.
 
Myslím si, že tyto osobnosti není třeba veřejne vyjmenovávat. Každý z nás o některé takové ví. Pojdme jim dat podporu a odvahu jít i do nebezpečné, riskantní akce. Do risku nejdou pragmaticy, do risku chodí idealisté. Když budou mít podporu, budou mít i odvahu...
 

Naléhavá výzva VSM panu prezidentovi

22. 10. 2017

 VSM naléhavě vyzívá pana prezidenta, aby nejmenoval pana Andreje Babiše premiérem České republiky, dokud neočistí své jméno před nezávislým soudem. VSM považuje za morálně vyloučené, aby např. v EU za nás jednal politik, který je v podezření ze zpronevěry peněz z EU. Pan Andrej Babiš již v minulosti prokázal slabost v odolování pokušení moci, VSM má tedy obavy, že by ze svého premiérského úřady ovlivňoval vyšetřování svých kauz (například odvoláním pana Nejvyššího Státního Zástupce Pavla Zemana a pana policejního prezidenta Tomáše Tuhého), čímž by ohrozil základy právního státu. Tém, že pan Andrej babiš pokračuje v politické kariéře, tím on sám své kauzy politizuje. VQM.

 

VSM k volbám

22. 10. 2017